Tłumacz języka obcego

Zapraszamy studentów anglistyki, germanistyki, iberystyki, italianistyki oraz romanistyki do zrealizowania bezpłatnych praktyk studenckich lub absolwenckich.

Wymagania: 

  • znajomość języka obcego na poziomie biegłym;
  • tłumaczenie tekstów i artykułów z języka polskiego na obcy;
  • tłumaczenie tekstów i artykułów z języka obcego na polski;
  • redakcja przetłumaczonego tekstu;
  • administrowanie systemem zarządzania treścią.

Oferujemy:

  • możliwość odbycia darmowych praktyk studenckich;
  • możliwość zdobycie pierwszego doświadczenia zawodowego;
  • możliwość weryfikacji wiedzy zdobytej w trakcie studiów;
  • pomoc opiekuna w zakresie formalnej realizacji praktyki;
  • certyfikat ukończenia praktyk, opinię opiekuna, listy referencyjne.