Praktykant ds. promocji i marketingu

Zapraszamy studentów marketingu i zarządzania, dziennikarstwa i PR, filologii polskiej i pokrewnych kierunków do zrealizowania praktyki studenckiej bądź absolwenckiej.

Wymagania:

  • stosowanie narzędzi promocji PR i reklamy;
  • wdrażanie planów promocji, systemów zarządzania treścią, obróbki zdjęć, grafiki, materiałów medialnych;
  • badanie atrakcyjności branż, wyborów konsumenckich;
  • tworzenie raportów badawcze i analizowanie danych źródłowych;
  • tworzenie ankiet itp.

Oferujemy:

  • możliwość odbycia darmowych praktyk studenckich;
  • możliwość zdobycie pierwszego doświadczenia zawodowego;
  • możliwość weryfikacji wiedzy zdobytej w trakcie studiów;
  • pomoc opiekuna w zakresie formalnej realizacji praktyki;
  • certyfikat ukończenia praktyk, opinię opiekuna, listy referencyjne.