Redaktor tekstów

Zapraszamy studentów i absolwentów kierunków związanych z filologią polską, dziennikarstwem, kulturoznawstwem, edytorstwem do odbycia bezpłatnych praktyk studenckich.

Stanowisko: praktykant na stanowisku redaktora tekstów (praktyka zdalna, bezpłatna).

Rodzaj umowy: umowa o praktykę studencką / absolwencką.

Wymagania wobec kandydata:   

  • zbieranie informacji;
  • opracowywanie tekstów;
  • tworzenie artykułów;
  • redakcja i korekta tekstów.

Oferujemy:

  • możliwość odbycia darmowych praktyk studenckich w dowolnym wymiarze czasu;
  • możliwość zdobycie pierwszego doświadczenia zawodowego;
  • możliwość weryfikacji wiedzy zdobytej w trakcie studiów;
  • pomoc opiekuna w zakresie formalnej realizacji praktyki;
  • certyfikat ukończenia praktyk, opinię opiekuna, listy referencyjne.