Znalezienie i redakcja tekstów do portali

Zadanie polega na samodzielnym znalezieniu tekstów w języku obcym i napisanie na ich podstawie artykułu po polsku do każdej kategorii wymienionej w pliku na temat:

  • jednego produktu innowacyjnego niedawno wprowadzonego lub aktualnie wprowadzanego;
  • jednej technologii niedawno wprowadzonej lub aktualnie wprowadzanej.Każdy artykuł powinien zawierać:
  • nazwę produktu innowacyjnego;
  • twórcę;
  • kraj pochodzenia;
  • słowa kluczowe (5 słów, z których każde powinno posiadać 3-5 wyrazów);
  • źródła publikacji / informacji o produkcie.

Długość artykułów: minimum połowa arkusza A4, lecz nie więcej niż 1,5 strony.

W razie bezpośredniego tłumaczenia należy zmieniać szyk wyrazów, kolejność zdań w tekście, napisać część własnymi słowami, itp.

Źródła: literatura,prasa, internet, bazy danych urzędów patentowych, inne.