Tworzenie map stron

Zadaniem jest utworzenie map serwisów, które dotyczą usług, jakie wyszukiwane są przez osoby w internecie.  Menu należy zapisać w tabeli (załącznik).

  • Link wewnętrzny – tzn. pozycja menu, która po najechaniu jest nieaktywna
  • Link zewnętrzny – pozycja menu, po najechaniu przenosi użytkownika na inną podstronę lub stronę.
  • Strona – pozycja menu, która po otworzeniu będzie prezentowała statyczną treść (artykuł)
  • Kategoria – pozycja menu, w której będzie zbiór aktualnych artykułów.

Wykonanych pozycji może być nawet około 30, ew. może być nieco więcej lub mniej. Ważne, by się nie powtarzały, tzn. były nieco inne. Nazwy nie mogą być długie, by menu nie był zbyt rozlazłe.

Tytuły menu można pozyskiwać z różnych źródeł, m.in. zagranicznych, polskich, opracowań i oczywiście z głowy.