Tłumaczenie z redakcją

Praca tłumacza, realizującego zadania praktykanta / stażysty, jest bardzo kreatywna i urozmaicona.

Tłumacząc jednocześnie staramy się przedstawić tekst w sposób bardzo indywidualny. Dodatkiem do tłumaczenia może być jego modyfikacja. Chodzi o to, aby – nawet przy tłumaczeniu – nie powtarzało się 5 wyrazów w podobnych treściach w internecie; te same akapity / części tekstów nie wchodzą w grę. Akapity np. nie mogą się rozpoczynać podobnie lub dotyczyć tych samych rzeczy. Tego powinno się unikać – dlatego treści powinny nie tylko być brane z wielu artykułów, ale zostać odpowiednio zmodyfikowane.

PRZYKŁAD
Zadaniem jest opracowanie treści do strony www.strony.internetowe.szczecin.pl

WSKAZÓWKA / WZÓR:
Strona na której jest oferta podobna – www.stronet.pl (ew. gdy informacje co na powyższej stronie ma być są dane):

DZIAŁANIA:

Działanie 1: szukanie stron do niej podobnych, tzn. takich na której są podobne oferty / treści,

Działanie 2: wybór pasujących treści;

Działanie 3: tłumaczenie, redakcja, tworzenie opisu;

Działanie 4: publikacja tekstu na:

INFORMACJA ZWROTNA

 • Info do opiekuna na e-mail + określenie liczby godzin, które Panu zajęło zadanie.
 • (np. przetłumaczenie i redagowanie treści – razem 20 artyk. Po 1500 znaków = 40 godzin)

Przykład zadań:

 • Zadanie polega na wykonaniu tłumaczenia pisemnego tekstu napisanego w języku angielskim na język polski. Tekst jest niepoprawny gramatycznie. Konieczne jest złapanie sensu poszczególnych zdań i całości oraz przetworzenie ich w taki sposób, by powstał sensowny i bogaty w treść artykuł. Dodatkowym zadaniem jest przetłumaczenie słów kluczowych oraz tytułu. Słowa kluczowe można wzbogacić, a tytuł artykułu powinien być napisany w sposób ciekawy dla odbiorcy (tzn. pisany językiem korzyści, dopuszczalny tryb pytający).

  Zadanie jest gotowe do pobrania pod linkiem: https://dl.dropboxusercontent.com/u/426743/PRAKTYKI/Zadania-tlumaczen/Zadanie_0001_0097%20%287h%29.xlsx

  Treść artykułów do przetłumaczenia znajduje się w komentarzu i tak samo należy ją wpisać w komórkę przeznaczoną na tłumaczenia. Zadanie polega na przetłumaczenie tekstu, który jest w pliku, z polskiego na angielski, a fragmentów po angielsku na polski. Prośba o nie zmienianie bez potrzeby czcionki i formatowania

 • Zadanie polega na samodzielnym znalezieniu tekstów w języku portugalskim i napisanie na ich podstawie artykułu po polsku na temat jednego produktu innowacyjnego niedawno wprowadzonego lub aktualnie wprowadzanego/jednej technologii niedawno wprowadzonej lub aktualnie wprowadzanej. Każdy artykuł powinien zawierać:
  – nazwę produktu innowacyjnego,
  – twórcę,
  – kraj pochodzenia,
  – słowa kluczowe (5 słów, z których każde powinno posiadać 3-5 wyrazów),
  – źródła publikacji / informacji o produkcie.
  Długość artykułów: minimum pół strony A4 , lecz nie więcej niż 1,5 strony.
  W razie bezpośredniego tłumaczenia należy zmieniać szyk wyrazów, kolejność zdań w tekście, napisać część własnymi słowami, itp.

  Źródła: literatura, prasa, internet, bazy danych urzędów patentowych, inne.