Sporządzenie oferty szkoleń

Oferta powinna zawierać listę kursów i szkoleń w tematach, które są potrzebne:

  • przedsiębiorcom;
  • instytucjom;
  • organizacjom;
  • specjalistom;
  • osobom prywatnym.

Szkolenia powinny trwać 2-5 dni.

W ramach oferty nie mogą być uwzględniane programy nauczania na studiach, szkołach, tylko autorskie szkolenia (treningi zawodowe).

Same oferty będą publikowane w internecie, więc należy wybrać ciekawe szkolenia z rynku, a następnie zmodyfikować program tak, żeby treść była unikalna (nie może się powtarzać 5 wyrazów pod rząd, więc nie można kopiować i wklejać – powielać treści). Można rozbudowywać programy, łączyć dwa szkolenia w jedno, przy ograniczaniu pewnych punktów oferty, a także tworzyć nowe szkolenia (tytuły, oferta powinny odnosić się do potrzeb).

W programach należy odpowiednio przedstawić w odrębnych punktach:

  • opis szkolenia;
  • program (godzinowo);
  • grupę docelową szkolenia / kursu;
  • korzyści płynące z odbycia kursu.