Jak powinno być zbudowane menu do strony?

Legenda

K  Zbiór artykułów o określonej tematyce

S  Pojedyńcza informacja (wpis, strona), która ma się wyświetlać po kliknięciu w daną pozycję

L  Link, który ma być otwierany po kliknięciu na daną pozycję

N  Nieedytowalny element (po kliknięciu nic się nie dzieje)


Przykład