Na czym polegają praktyki / staż zdalny?

Praktyki / staże zdalne realizowane są drogą internetową. Polegają na wykonywaniu zadań, które można wykonać z domu, z własnego komputera, posiadając internet.

Praktykant / stażysta otrzymuje zadania wraz z instrukcją drogą e-mail.

ZADANIA:

W zależności od kierunku stażu / praktyki, różnią się wykorzystaniem narzędzi internetowych.

Każde zadanie posiada instrukcje, wg których jest realizowane, a także orientacyjny (przypisany czas), w którym swobodnie można je wykonać w praktyce (co zostało sprawdzone testami).

Z praktykantem / stażystą ustalony jest również każdorazowo czas na realizację zadania, wygodny dla obu stron.

Po zrealizowaniu kolejnych zadań, każdorazowo odlicza się go od czasu potrzebnego do zrealizowania praktyki (160 godzin), czy stażu (300 godzin). Za każde terminowo zrealizowane zadanie przyznawany jest bonus godzinowy 10% czasu.

Przykład:
Zadanie polega na opracowaniu 500 firm spełniających określone kryteria i wpisaniu ich do tabelarycznej bazy, a następnie przypisanie do każdej z nich odpowiedniej kategorii. Czas potrzebny na dokonanie 1 wpisu do bazy oszacowano na 6 minut. Uzgodniono, że zadanie będzie wykonane w ciągu 14 dni.

Stażysta oddał zadanie w ciągu 10 dni, zarobił zatem 3000 minut, plus 3000 jako bonus. Razem 3300 minut, czyli 55 godzin.

Po wykonaniu zadania praktykant / stażysta przesyła zadanie lub zamieszcza na platformie, a w mailu określa ile czasu zadanie zajęło.

PODSUMOWANIE I ZAKOŃCZENIE STAŻU / PRAKTYKI

Po wykonaniu 160 godzin (jeżeli wyborem była praktyka ) oraz 250 godzin (jeżeli wyborem był staż), stażysta / praktykant otrzymuje od nas:

  • zaświadczenie (w przypadku gdy zadania były wykonane w sposób prawidłowy),
  • referencje i zaświadczenie (gdy były wykonane na wysokim poziomie).