Jakie wsparcie dajemy w ramach zdalnego stażu / praktyki?

Nad realizacją zadań i ich jakością czuwa opiekun stażu / praktyki, który w razie problemu pomaga w zrozumieniu zadania, udzieleniu dodatkowych instrukcji lub wyborze narzędzi służących realizacji zadania.